Webbinarium 11 december 2023

Skolattacker – ett växande problem och hur kan vi arbeta förebyggande?

Skolan ska vara en trygg plats och vara en stödjande skolmiljö för alla elever och personal. Men ibland utsätts tryggheten för utmaningar. Flera fall av grövre våld har inträffat i grund- och gymnasieskolor under de senaste åren, i vissa fall med dödlig utgång. Polisen ser oroande på ett ökat inflöde av information om personer som uttrycker en vilja och avsikt att utföra en skolattack.

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) har ett särskilt uppdrag att stödja det förebyggande arbetet mot skolattacker. I slutet av november ska detta redovisas till regeringen. Inom uppdraget utvecklas bland annat ett metodstöd och ett informationsmaterial för att stärka skolans förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism och skolattacker.

Hur ser läget ut? Hur kan skolan arbeta främjande och långsiktigt med att förebygga skolattacker och vad finns det för stöd att tillgå? Detta är några av de frågor som webbinariet kommer att belysa. Webbinariet riktar sig till dig som arbetar inom skolan, polisen eller socialtjänsten.

Se inspelningen får webbinariet måndag den 11 december 2023:

Intro med samtalsledare Maria von Bredow, Brå och Jonas Trolle, CVE

Johan Höglund, Polismyndigheten

Fredrik Hemmensjö, rektor vid Malmö latinskola och Marcus Hjelm, CVE

Maria Elmér, Skolverket

Sari Römpötti, CVE

Avslutande ord, Maria von Bredow, Brå

 

Program

 • Lägesbild
  Polismyndigheten presenterar en lägesbild över omfattningen av skolattacker och berättar hur polisen arbetar för att stävja detta.
  Johan Höglund, Polismyndigheten
 • Hur går man vidare efter en skolattack?
  I mars 2022 mördades två lärare vid Malmö latinskola av en 18 årig elev på skolan. Gärningsmannen dömdes i september samma år till livstids fängelse.
  Hur går man vidare och vilket stöd behöver lärare och elever?
  Hur arbetar de förebyggande idag och vilket stöd kan CVE ge i detta arbete?
  Ett samtal med Fredrik Hemmensjö, rektor vid Malmö latinskola och Marcus Hjelm CVE. Samtalsledare Maria von Bredow, Brå.
 • Skolans främjandearbete
  Skolverket presenterar hur skolan kan arbeta främjande, demokratistärkande och långsiktigt för att förebygga skolattacker.
  Maria Elmér, Skolverket
 • Center mot våldsbejakande extremism
  Presenterar verksamheten som arbetas fram inom det särskilda uppdraget:
  Ett metodstöd och informationsmaterial för att stärka skolans förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism och skolattacker. Under våren kommer även en nationell konferens att genomföras och utvecklingen av en webbutbildning om att förebygga, förhindra och försvåra skolattacker pågår.
  Sari Römpötti, CVE

Frågor?

Kontakta Joakim von Schéele: joakim.scheele@cve.se eller 073-412 42 14.

Uppdaterades 10 november 2023 14:58

Dela

Relaterat innehåll