CVE i förhållande till rådande läge med anledning av bland annat koranbränningarna

Med anledning av ett högt informationstryck bland annat mot olika berörda svenska myndigheter efter en koranbränning i Stockholm vill CVE tydliggöra hur vi agerar och vilket stöd vi kan ge.

CVE följer utvecklingen och samverkar med berörda myndigheter kring frågor som rör våldsbejakande extremism. CVE samlar in, sammanställer och kvalitetssäkrar kunskap och beprövade erfarenheter inom fältet.

Vi arbetar dagligen med det förebyggande perspektivet av våldsbejakande extremism. Vi underlättar för myndigheter, kommuner och organisationer inom civilsamhället runtom Sverige genom att ge ökad kunskap om våldsbejakande extremism.

Vårt mobila stödteam ger ett operativt stöd som erbjuder handledning och vägledning, samt ett behovsanpassat stöd i frågor som rör våldsbejakande extremism till kommuner, myndigheter och andra aktörer.

Centrets nationella stödfunktion nås på 08-527 44 290, klockan 9-15 helgfria vardagar.