Ensamagerande skiljer sig från andra terrorister

Ensamagerandes psykologiska profil har mer gemensamt med massmördare än med terrorister som agerar i grupp, skriver Christer Mattsson, forskare och föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, och Jonas Trolle, chef för CVE, i en gemensam debattartikel. De betonar även anhörigas betydelse i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism (Sydsvenskan 6/8).

Bild: Adobe stock, generererad med AI

Psykiatrins roll behöver utvecklas i arbetet med att förebygga och förhindra radikalisering, skriver artikelförfattarna. Bild: Adobe stock, generererad med AI