Fortbildning i metodstöd för att hantera oro för VBE

CVE har det senaste året erbjudit yrkesverksamma en fortbildning i att använda metodstöd för att hantera oro för våldsbejakande extremism. Under våren 2024 erbjuder vi ytterligare onlineutbildningar som skräddarsytts särskilt för anställda inom socialtjänsten, polisen och skolan.

Vårens fortbildningstillfällen kommer att erbjudas följande datum:

För anställda inom polisen
Onsdag 17 april, 13.00 -16.00
Onsdag 8 maj, 09.00-12.00

För anställda inom socialtjänsten
Onsdag 24 april, 13.00 -16.00
Onsdag 22 maj, 09.00-12.00

För anställda inom skolan
Onsdag 10 april, 13.00 - 16.00
Torsdag 2 maj, 13.00 -16.00

Metodstöd