Informationsmaterial från MSB om säkerhet i offentlig miljö

Fly - sök skydd - larma. Det är budskapet i informationsmaterialet från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Syftet är att öka kunskapen om terrorberedskap i största allmänhet, och att man som enskild person ska kunna fatta väl avvägda beslut under ett eventuellt terrorattentat.

Även om sannolikheten att drabbas av ett terrorattentat är liten för en enskild person, är det något som skulle ha stor inverkan på samhället om det inträffar. MSB vill inte väcka onödig oro, men ser att det samtidigt är viktigt att sprida kunskap till allmänheten om hur man ska agera vid en händelse.

MSB och Polismyndigheten har därför tagit fram en serie filmer som på olika sätt berör terrorberedskap. Budskapet i filmen som huvudsakligen riktar sig till allmänheten är Fly – sök skydd – larma. Det är viktigt att man i första hand lämnar platsen för att undkomma hotet och sätta sig själv i säkerhet. MSB har även tagit fram en webbutbildning i samarbete med polismyndigheten, riktad mot allmänheten. Den hittas i första hand via Krisinformations mobilapp under fliken Förbered dig. Utbildningen är mobilanpassad och tar 15-30 minuter att göra.

Ta del av informationsmaterial här Länk till annan webbplats..