Kunskapspaket: Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism

Den överväldigande majoriteten inom våldsbejakande extremistiska miljöer är män, ett faktum som sällan tas i beaktande i arbetet mot våldsbejakande extremism. Nu släpper CVE i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten en kunskapsöversikt, en broschyr och två poddar om ämnet.

Maskulinitet

Foto: Polisen

Kunskapsöversikten redogör för forskning kring maskulinitet och våldsbejakande högerextremism, våldsbejakande vänsterextremism och våldsbejakande islamistisk extremism samt våldsbejakande misogyni, vilket inkluderar grupperingar där kvinnohat är drivande i det politiska våldet.

Det saknas kunskapsunderlag kring hur maskulinitet påverkar våldsbejakande extremismrelaterade problem. Det har tidigare inte setts som analytiskt viktigt inom den etablerade forskningen inom området. Trots att den överväldigande majoriteten av alla våldsbejakande extremister och terrorister är män; i Sverige bedöms de våldsbejakande extremistmiljöerna utgöras till 75–90 procent av män enligt Brå, 2019.

CVE såg behovet av att förstå mer om frågan för att se om översikten kan bidra till att göra det möjligt att arbeta bredare i det förebyggande arbetet bland annat genom ett ökat genusmedvetande i frågan.

- Forskningsöversikten belyser att det finns överlappningar mellan mäns våld mot kvinnor i nära relationer i ett individuellt perspektiv till ett samhällstrukturellt problem som går över till våldsbejakande extremism. En kunskapsöversikt av det här slaget är ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med förebyggande åtgärder mot våldsbejakande extremism, säger Sari Römpötti, senior rådgivare vid CVE.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här. Länk till annan webbplats.

Mer om män, maskulinitet och våldsbejakande extremism

Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism. En sammanfattning

Broschyr som sammanfattar kunskapsöversikten

Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism

Podd med Lucas Gottzén, författare till kunskapsöversikten. Samtalet leds av Jens Liljestrand.

Våldsbejakande högerextremismVåldsbejakande islamistisk extremismVåldsbejakande vänsterextremism

Våldsbejakande extremism och maskulinitet - hur ska vi se på sambandet?

Podd med Jonas Trolle, chef för CVE och Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten. Samtalsledare är Jens Liljestrand.

Förebyggande insatserHot och våld