Med anledning av att terrorhotnivån höjts

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) bevakar utvecklingen kring säkerhetsläget löpande och för dialog med andra berörda myndigheter. Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) bedömer terrorhotnivån för Sverige och Säkerhetspolisen beslutar om densamma.

CVE utvecklar det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå. Centret erbjuder behovsanpassat stöd till lokala aktörer och har i uppdrag att skapa högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna.

Centrets nationella stödfunktion nås på 08-527 44 90, klockan 9-15 helgfria vardagar. Den är till för yrkesverksamma, främst i kommuner och myndigheter på lokal nivå, som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Centrets mobila stödteam erbjuder handledning, vägledning och utbildning och har möjlighet att ge detta stöd på plats i hela landet.

Om du är journalist kan centrets presstjänst vägleda när det gäller att hitta information om våldsbejakande extremism och terrorism: press@cve.se 073-41 24 207

Om du inte är journalist men har frågor om centrets verksamhet vänligen använd info@cve.se