Nyhetsbrev från CVE v. 41

CVE:s nyhetsbrev ges ut varannan vecka och tar upp relevanta händelser, rapporter och information som rör ideologiskt motiverad brottslighet och förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

Denna veckas nyhetsbrev innehåller punkter om bland annat:

  • Israel förklarar krig mot Hamas efter överraskningsattack
  • Bröder åtalas för terrorplaner mot svensk kyrka
  • Två kurser om våldsbejakande extremism från Göteborgs universitet och R2COM
  • Två nya rapporter från Expo respektive Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om gaming