Nyhetsbrev från CVE v. 45

CVE:s nyhetsbrev ges ut varannan vecka och tar upp relevanta händelser, rapporter och information som rör ideologiskt motiverad brottslighet och förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

Denna veckas nyhetsbrev innehåller punkter om bland annat:

  • Betänkande av Utredningen om förbättrade möjligheter att utbyta information med brottskämpande myndigheter presenterades av Regeringskansliet
  • Ökning av antisemitiska hatbrott sedan Hamas-attack
  • Dömda för skoldåd kan chatta inifrån SiS-hem
  • Breddad definition av extremism i Storbritannien väcker
    oro om yttrandefrihet
  • ICCT lanserar Interlinkage Database, en databas som sammanställer inhemska fall där terrorister hat ställts inför rätta för internationella brott och terrorism.
  • Historisk terrordom mot högerextremister i Finland