Nyhetsbrev från CVE v. 6

CVE:s nyhetsbrev ges ut varannan vecka och tar upp relevanta händelser, rapporter och information som rör ideologiskt motiverad brottslighet och förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

Denna veckas nyhetsbrev innehåller bland annat:

  • Nya datum för CVE:s fortbildning i Metodstöd för att hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism
  • Fördjupningskurs om våldsbejakande högerextremism
  • Slutredovnisning av uppdrag att förstärka och arbetet med stöd till avhoppare i landet
  • FN-experter: Terrorhotet högt i konflikzoner i Afrika och Afghanistan, ökat hot i Europa
Prenumerera

Prenumerera på CVE:s nyhetsbrev