Ordningslagen behöver uppdateras

Säkerhetspolisen konstaterar att koranbränningar är hotdrivande mot Sverige och svenska intressen utomlands. Jonas Trolle, chef för CVE, skriver att det därför är angeläget ur ett förebyggande perspektiv att uppdatera ordningslagen (Expressen 10/7). Ordningslagen bör ta hänsyn till hot mot rikets säkerhet, likt grundlagen. Regeringsformen medger att yttrande- och demonstrationsfriheten kan begränsas av olika situationer, 2 kap. 23–24 §§. Hänsyn till rikets säkerhet finns bland dessa paragrafer.

”Sverige behöver rustas juridiskt i en turbulent tid med krig i Europa. Idag är det koranbränningar, i morgon något annat fenomen. Utan lagändring riskerar Sverige att bli sårbart för antagonistiska aktörer. Det är inte rimligt att vår ordningslag går i otakt med grundlagen och trumfar den.” Jonas Trolle