Podd om höjd terrorhotnivå

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) bedömer terrorhotnivån för Sverige och chefen för Säkerhetspolisen beslutar om densamma. Terrorhotnivån i Sverige ändrades den 17 augusti. Hotnivån ändras från förhöjt hot (3) till högt (4) hot på en femgradig skala. Beslutet beror inte på någon enskild händelse utan ska ses i ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. Höjningen av terrorhotnivån ska fungera som en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbeta med åtgärder för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa.

Vad innebär det förhöjda terrorhotet mot Sverige? Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism, och Magnus Ranstorp, docent vid Försvarshögskolan, intervjuas i podden Ledarredaktionen från Svenska Dagbladet.