Podd om interreligiös dialog och förebyggande arbete

I denna podd diskuteras hur religioner, trossamfund, och samarbete med/mellan dessa kan utgöra en del av det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Samtalet förs mellan Lenita Törning, forskare med fokus på interreligiösa frågor samt utredare vid CVE, och Sofia Hallbäck, verksamhetsansvarig på stiftelsen Open Skåne, som arbetar för att öka social sammanhållning. Diskussionen leds av Dan-Erik Andersson, docent och universitetslektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet.