Regeringsuppdrag om förstärkt nationell samverkan och samordning för att förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism

CVE fick den 28 augusti 2023 ett regeringsuppdrag om förstärkt nationell samverkan och samordning för att förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism mot bakgrund av att Sverige befinner sig i ett försämrat säkerhetsläge. Säkerhetspolisen höjde den 17 augusti hotnivån från 3 (förhöjt hot) till 4 (högt hot) på en femgradig skala. Beslutet beror, enligt Säkerhetspolisen, inte på någon enskild händelse utan ska ses i ett långsiktigt och strategiskt perspektiv.

Dialog ska föras med trossamfund och andra relevanta aktörer, till exempel med föreningar och organisationer i det civila samhället och med Sveriges Kommuner och Regioner.

Senast den 29 augusti 2024 ska uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Männsikor i rörelse