Tre nya poddavsnitt från CVE

I denna poddserie från Center mot våldsbejakande extremism möter vi företrädare för de tre abrahamitiska religionerna i Sverige: judendomen, kristendomen och islam.

I samtal med journalisten Lars Mogensen ger de sin personliga bild av samhällsläget i relation till våldsbejakande extremism, vad våldsbejakande extremism egentligen är för något och hur det bäst kan motverkas. De får även chansen att berätta vilken roll de ser att trossamfund kan spela i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.