Två nya poddavsnitt från CVE

I denna poddserie från Center mot våldsbejakande extremism möter vi företrädare för två av de abrahamitiska religionerna i Sverige: judendomen och kristendomen.

I samtal med journalisten Lars Mogensen ger de sin personliga bild av samhällsläget i relation till våldsbejakande extremism, vad våldsbejakande extremism egentligen är för något och hur det bäst kan motverkas. De får även chansen att berätta vilken roll de ser att trossamfund kan spela i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.