Socialtjänst- och skolnätverk

Välkommen till en dag med CVE:s nationella nätverk för skola och socialtjänst!

Vi inleder dagen med att Skolverket presenterar sitt regeringsuppdrag avseende kartläggning av den otillbörliga påverkanskampanjen mot svensk socialtjänst och hur den påverkar skolväsendet.

Datum: tisdagen 12 mars 2024

Temat för dagen kommer att vara

  • Erfarenheter från skolan för oro och hantering i samband med en skolattack
  • Skolverkets regeringsuppdrag avseende kartläggning av den otillbörliga påverkanskampanjen mot svensk socialtjänst och hur den påverkat skolväsendet.

Intresserad av arbetet mot våldsbejakande extremism?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.