Enkät

Webbinarie psykisk ohälsa och VBE

1. Var arbetar du? * (obligatorisk)
1. Var arbetar du?

2. Var webbinariets innehåll till nytta för dig i ditt arbete? * (obligatorisk)
2. Var webbinariets innehåll till nytta för dig i ditt arbete?3. Vore det intressant om CVE organiserade återkommande webbinarier som berör olika dimensioner av relationen mellan våldsbejakande extremism och psykisk ohälsa? * (obligatorisk)
3. Vore det intressant om CVE organiserade återkommande webbinarier som berör olika dimensioner av relationen mellan våldsbejakande extremism och psykisk ohälsa?
Alternativt svar:
Alternativt svar:

5. På webbinariet deltog bl.a. personal från Rättsmedicinalverket, Polismyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Kriminalvården och flera kommunala verksamheter. Finns det myndigheter/verksamheter som du skulle vilja utbyta erfarenhet med rörande arbetet med radikaliserade individer som har någon form av psykisk ohälsa? * (obligatorisk)
5. På webbinariet deltog bl.a. personal från Rättsmedicinalverket, Polismyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Kriminalvården och flera kommunala verksamheter. Finns det myndigheter/verksamheter som du skulle vilja utbyta erfarenhet med rörande arbetet med radikaliserade individer som har någon form av psykisk ohälsa?
6. I början av 2024 arrangerade CVE en praktikerdialog, där personer som arbetar med våld i nära relationer utbytte erfarenheter med personer som arbetar med våldsbejakande extremism. Finns det andra yrkesgrupper som du skulle vilja utbyta erfarenheter med? Isf vilka? * (obligatorisk)
6. I början av 2024 arrangerade CVE en praktikerdialog, där personer som arbetar med våld i nära relationer utbytte erfarenheter med personer som arbetar med våldsbejakande extremism. Finns det andra yrkesgrupper som du skulle vilja utbyta erfarenheter med? Isf vilka?
7. Skulle det vara intressant om CVE anordnade återkommande nätverksträffar för yrkesverksamma - inom olika myndigheter och verksamheter - som på olika sätt arbetar med relationen mellan våldsbejakande extremism och psykisk ohälsa? * (obligatorisk)
7. Skulle det vara intressant om CVE anordnade återkommande nätverksträffar för yrkesverksamma - inom olika myndigheter och verksamheter - som på olika sätt arbetar med relationen mellan våldsbejakande extremism och psykisk ohälsa?
8. Vad skulle en sådan nätverksträff innehålla för att vara av nytta för deltagarna? Du kan markera flera svarsalternativ. * (obligatorisk)
8. Vad skulle en sådan nätverksträff innehålla för att vara av nytta för deltagarna? Du kan markera flera svarsalternativ.9. Utöver din egen verksamhet - vilka andra myndigheter, verksamheter eller yrkesgrupper skulle du vilja deltog på en sådan nätverksträff? * (obligatorisk)
9. Utöver din egen verksamhet - vilka andra myndigheter, verksamheter eller yrkesgrupper skulle du vilja deltog på en sådan nätverksträff?10. CVE arrangerar idag både grundutbildningar och fördjupningskurser om olika dimensioner av våldsbejakande extremism. Skulle det vara intressant om CVE organiserade en utbildning som var specifikt riktad mot yrkesverksamma som arbetar med frågor om psykisk ohälsa i relation till våldsbejakande extremism eller angränsande frågor? * (obligatorisk)
10. CVE arrangerar idag både grundutbildningar och fördjupningskurser om olika dimensioner av våldsbejakande extremism. Skulle det vara intressant om CVE organiserade en utbildning som var specifikt riktad mot yrkesverksamma som arbetar med frågor om psykisk ohälsa i relation till våldsbejakande extremism eller angränsande frågor?
11. Vad skulle en sådan utbildning innehålla för att vara till nytta för deltagarna? Du kan markera flera svarsalternativ. * (obligatorisk)
11. Vad skulle en sådan utbildning innehålla för att vara till nytta för deltagarna? Du kan markera flera svarsalternativ.


12. Har du andra tankar eller reflektioner om webbinariet eller CVE:s fortsatta arbete med frågan? * (obligatorisk)
12. Har du andra tankar eller reflektioner om webbinariet eller CVE:s fortsatta arbete med frågan?