Enkät

Tack för ert deltagande vid den digitala nätverksträffen den 27/10. Vi planerar redan nu för en ytterligare träff innan årsskiftet. Vi hoppas då att vi kommer att ha en bättre IT-lösning för de kommande digitala träffarna.

För CVE var det särskilt viktigt att höra era insikter om den aktuella situationen i den kommunala miljön. Det handlar dels om hur ni upplever att våldsbejakande aktörer verkar i kommunen, men också om de utmaningar som ni möter i samband med olika förvaltningar, såsom skolan.

CVE har flera nätverk där vi träffar representanter från olika myndigheter med uppdrag inom våldsbejakande extremism. För att kunna ta med oss några exempel på det som sades vid vårt möte och dela med våra kollegor inom myndigheterna har vi utarbetat en kort enkät. Vi skulle uppskatta om ni kunde ta er tid att svara på den.

Vi kommer att återkomma med information om tid och plattform för den kommande träffen.

Tack igen för ert engagemang och deltagande!

Tack för att du tar dig tid att delta i undersökningen. Börja att svara genom att klicka på knappen nedan.