Så bygger vi ett starkt lokalsamhälle

4 oktober, 2024

Välkommen till konferens

Så bygger vi ett starkt lokalsamhälle som förebygger och hanterar våldsbejakande extremism och antidemokratiska strömningar

I en tid när hoten från extremism ständigt förändras och växer, är ett effektivt och samordnat arbete mellan lokalpolisen, kommunen och vårt lokalsamhälle viktigare än någonsin.

Under två års tid har Halmstad kommun och lokalpolisområde Halmstad samarbetat inom ramen för Projekt Opal i syfte att öka det samlade lokalsamhällets förmåga att förebygga och hantera frågor som på olika sätt berör våldsbejakande extremism.

Konferensen syftar till att genomgripande beskriva projektet, lärdomar och vad projektet lett fram till. Vi vänder oss primärt till dig som är yrkesverksam i Halmstad inom polis, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård eller annan verksamhet som berörs av frågorna.

När? Fredag den 4 oktober, kl. 10.00-16-00

Plats: Halmstad teater, Fredsgatan 5 Halmstad

Anmälan: Senast den 13 september 2024

Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på fika. Antalet platser är begränsade.

Ur programmet:

  • Konkreta åtgärder som har implementerats i Halmstad efter projektet.
  • Hur kan vi använda kommunikation som ett verktyg för att förebygga och hantera våldsbejakande extremism?
  • Panelsamtal om hur det är att som yrkesverksam i kommunal verksamhet få fördjupa sig och samverka strategiskt runt frågor som rör våldsbejakande extremism.
  • Ett forskarperspektiv: vilka lärdomar kan andra kommuner dra av projekt Opal?
  • Att projektleda verksamhetöverskridande samverkan kring känsliga och komplexa frågeställningar – hur gör vi det bäst?

Anmälan: Anmäl dig i formuläret nedan. Obligatorisk anmälan.
Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på fika.

Frågor?

Kontakta Joakim von Schéele: joakim.scheele@cve.se eller 073-412 42 14.

Uppdaterades 14 juni 2024 09:40

Dela

Relaterat innehåll