Praktikerdialog 6 feb 2024

Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism

Inbjudan

CVE och Jämställdhetsmyndigheten bjuder in till en heldagsdialog mellan våldsförebyggare som arbetar mot våldsbejakande extremism och de som ägnar sig åt bredare våldsprevention med genusförändrande ansats.

Datum: 6 februari 2024, kl 09:30-15:30

Plats: United Spaces, Östra Hamngatan 16, Göteborg

Anmäl er nedan, spara datumet och varmt välkomna till Göteborg!

BAKGRUND
CVE och Jämställdhetsmyndigheten har inlett ett strukturerat samarbete på nationell nivå i syfte att berika varandras våldsförebyggande arbete.

Vi vet att 75–90 % av alla våldsbejakande extremister är män, och samtliga extremistiska ideologier vilar på våldsamma mansideal. Därför behöver förståelsen för maskulinitet och genusförändrande arbete öka hos yrkesverksamma som förebygger våldsbejakande extremism. Denna kategori av våldsförebyggare har samtidigt en gedigen kunskap och erfarenhet om att arbeta med allvarlig och komplex våldsproblematik som kräver samverkan med lokala, regionala och nationella aktörer inom flera sektorer.

Vi är därför övertygade om att praktiker som arbetar våldsförebyggande utifrån en genusförändrande ansats, och de som förebygger våldsbejakande extremism har mycket att lära av varandra. Genom denna träff hoppas vi även hämta in viktiga kunskaper och erfarenheter till CVE och Jämställdhetsmyndighetens arbete på nationell nivå.

Under dagen kommer vi att ta avstamp i kunskapssammanställningen Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism (2022), författad av professor Lucas Gottzén vid Stockholms universitet. Dagen kommer bygga på mindre inspirationsföreläsningar och workshops där vi ska försöka överföra så mycket kunskap, arbetssätt, och insikter som möjligt mellan yrkeskategorierna. Ett mer detaljerat program kommer närmare dialogmötet.

Genom att samlas till dialog hoppas vi kunna plocka upp insikter och behov från den lokala nivån som kan integreras i det nationella förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor samt våldsbejakande extremism.

Förberedelser, frågor och anmälan

Läs gärna kunskapssammanställningen Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism.

Om du har frågor, kontakta Marco Zamorano-Tóth (utredare CVE) via: marco.zamorano.toth@cve.se eller +46 73 412 42 28.

Intresserad av arbetet mot våldsbejakande extremism?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.