Inbjudan till konferens

15 maj, 2024

Samverkande partners

Inbjudan till en konferens som vänder sig till dig som är chef eller arbetar strategiskt inom socialtjänsten, skola, polis eller hälso- och sjukvården:

Så kan skola, socialtjänst och polis samarbeta för att stärka skolsäkerheten vid skolattacker och förebygga grövre våld i skolan

Flera fall av grövre våld har inträffat i grund- och gymnasieskolor under de senaste åren i vissa fall med dödlig utgång. Sannolikheten att en enskild skola ska drabbas är liten, men om det händer kan det få allvarliga konsekvenser. För att öka förmågan att förebygga och förhindra grövre våld i skolan har flera myndigheter nu fördjupat sin samverkan. Konferensen kommer att belysa hur vi kan samarbeta effektivare i det förebyggande arbetet och hur vi kan skydda oss vid en skolattack.

När? onsdag 15 maj, kl 10.00 – 16.00, registrering från kl 09.00

Var? F7, Odenplan, Odengatan 65 i Stockholm

För vem? Konferensen vänder sig till dig som är chef eller arbetar strategisk inom socialtjänsten, skola, polis eller hälso- och sjukvård

Anmälan: Obligatorisk anmälan. Konferensen är kostnadsfri men antalet platser är begränsade. Vi bjuder på lunch och fika.

  • Hur omfattande är problemet och hur ser polisen på utvecklingen?
  • Hur kan det långsiktigt främjande och förebyggande arbetet mot grovt våld i skolan se ut och hur kan det integreras i skolans ordinarie arbete?
  • Tidig samverkan mellan socialtjänst skola och polis. Hur kan information delas i ett brottsförebyggande syfte?
  • Hur agerar polisen och hur kan skolan skydda sig vid en pågående skolattack?
  • Hur går man vidare efter en skolattack? Samtal med berörda rektorer och CVE.


Frågor?

Kontakta Joakim von Schéele: joakim.scheele@cve.se eller 073-412 42 14.