Utvärdering av Samling mot våldsbejakande extremism 2024

Stort tack för att du besökte vår konferens den 23-24 maj. Vi välkomnar dina synpunkter för att kunna fortsätta att göra intressanta konferenser även i framtiden.Gradera i vilken mån från 1-5, som du tycker att konferensen varit lärorik * (obligatorisk)
Gradera i vilken mån från 1-5, som du tycker att konferensen varit lärorik

Gradera i vilken mån från 1-5, som du tycker att konferensen varit engagerande  * (obligatorisk)
Gradera i vilken mån från 1-5, som du tycker att konferensen varit engagerande

Gradera i vilken mån mellan 1-5, som du tycker att konferensen varit stärkande i arbetet framåt * (obligatorisk)
Gradera i vilken mån mellan 1-5, som du tycker att konferensen varit stärkande i arbetet framåt