Bidrag

Möte med tre personer och en skriver på tavla, två går omkring i bakgrunden.

CVE har i uppdrag att fördela bidrag till ideella föreningar, stiftelser, kommuner och regioner. Syftet med bidraget är att utifrån ett kriminalpolitiskt perspektiv stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Brå fick i sitt regleringsbrev 2020 i uppdrag att fördela bidrag till ideella föreningar, stiftelser samt kommuner och regioner. Syftet är att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Bidraget ges både i form av verksamhetsbidrag och projektbidrag. Verksamhetsbidrag avser till skillnad från projektbidrag medel till organsisationens ordinarie verksamhet.

29 ansökningar inkom, och CVE bedömer att följande fördelning har bäst potential att uppnå bidragets syfte. Vid fördelandet av bidrag har CVE prioriterat långsiktighet i form av verksamhetsbidrag till verksamheter som visat goda resultat under många år. Vi bedömer att det är till gagn för arbetet mot extremism att fler aktörer nu får bättre förutsättningar till stabilitet och förutsägbarhet för de individer som är i behov av avhopparverksamhet och anhörigstöd.

Projektbidragen går till längre projekt i två kommuner. Gemensamt för dessa är att de utvecklar nya metoder som sedan kan användas av fler kommuner i deras arbete mot våldsbejakande extremism. Båda projekten arbetar också med samverkan mellan civilsamhällesorganisationer och myndigheter.


Beviljade bidrag 2020


Verksamhetsbidrag: Exit

2 600 000

Verksamhetsbidrag: Rädda Barnens Orostelefon

2 800 000

Projektbidrag: Västerås Stad

Uppsökande verksamhet för att motverka våldsbejakande extremism

2 497 800

Projektbidrag: Strömsunds kommun

STAD - Strategiskt arbete för demokrati

1 300 000

Administration, lön m.m.

800 000

Summa:

9 997 800


Beviljade verksamhetsbidrag 2021


Exit

4 000 000

Flamman Socialt förebyggande Centrum

1 804 370

Agera Värmland

985 000

Summa:

6 789370


Vill du läsa mer om de verksamheter och projekt som beviljats bidrag? Klicka här.

Ansökan

Ansökan görs i CVE:s webbsystem som du når via knappen nedan.

Ansökan är nu stängd.

Sidan senast uppdaterad:


Utlysning av bidrag

CVE:s bidrag ska spegla samhällets behov. Eftersom behoven förändras över tid tillkännager vi prioriterade områden i god tid inför varje utlysningstillfälle.

Om du vill hålla dig uppdaterad om CVE:s verksamhet och meddelas när bidragsansökan öppnas kan du prenumerera på CVE:s omvärldsbevakning.

Extra utlysning

Det har tidigare meddelats att ingen utlysning av bidrag kommer att ske 2022 eftersom alla pengar är intecknade i redan beviljade projekt och verksamheter. Nu har dock en summa medel lämnats tillbaka från ett projekt varför det finns pengar över att söka för ettåriga projekt som startar i slutet av december 2022 och slutar senast sista december 2023. Totalt finns cirka 1 800 000 kronor att fördela. Endast projekt som avser inriktningen nedan kan sökas.

Inriktning

CVE:s bidrag ska spegla samhällets behov. CVE ser nu behov av att skapa en bättre förståelse kring hur propaganda, konspirationsteorier, rekrytering m.m. online upplevs och hanteras av civila organisationers medlemmar, i syfte att stärka svenska myndigheters dynamiska onlinenärvaro i deras förebyggande arbete. Vi vänder oss därför till organisationer som har etablerade kontaktvägar till skolungdomars onlinemiljöer. Endast ansökningar som avser detta område tas emot. Ansökan ska avse ett år.

Ansök så här

Använd denna ansökningsblankett Pdf, 911.9 kB. som skickas till info@cve.se

Ange "Projektansökan VBE online" i ämnesraden

Ansökan ska vara inne senast 28 november 2022

Besked om ert projekt beviljas eller inte lämnas i slutet av december

Har du frågor?

Kontakta Helena Bunner
helena.bunner@cve.se
08-527 44 204