Menu

Bidrag

Möte med tre personer och en skriver på tavla, två går omkring i bakgrunden.

CVE har i uppdrag att fördela bidrag till ideella föreningar, stiftelser, kommuner och regioner. Syftet med bidraget är att utifrån ett kriminalpolitiskt perspektiv stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Brå fick i sitt regleringsbrev 2020 i uppdrag att fördela bidrag till ideella föreningar, stiftelser samt kommuner och regioner. Syftet är att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Bidraget ges både i form av verksamhetsbidrag och projektbidrag. Verksamhetsbidrag avser till skillnad från projektbidrag medel till organsisationens ordinarie verksamhet.

29 ansökningar inkom, och CVE bedömer att följande fördelning har bäst potential att uppnå bidragets syfte. Vid fördelandet av bidrag har CVE prioriterat långsiktighet i form av verksamhetsbidrag till verksamheter som visat goda resultat under många år. Vi bedömer att det är till gagn för arbetet mot extremism att fler aktörer nu får bättre förutsättningar till stabilitet och förutsägbarhet för de individer som är i behov av avhopparverksamhet och anhörigstöd.

Projektbidragen går till längre projekt i två kommuner. Gemensamt för dessa är att de utvecklar nya metoder som sedan kan användas av fler kommuner i deras arbete mot våldsbejakande extremism. Båda projekten arbetar också med samverkan mellan civilsamhällesorganisationer och myndigheter.


Beviljade bidrag 2020


Verksamhetsbidrag: Exit

2 600 000

Verksamhetsbidrag: Rädda Barnens Orostelefon

2 800 000

Projektbidrag: Västerås Stad

Uppsökande verksamhet för att motverka våldsbejakande extremism

2 497 800

Projektbidrag: Strömsunds kommun

STAD - Strategiskt arbete för demokrati

1 300 000

Administration, lön m.m.

800 000

Summa:

9 997 800


Beviljade verksamhetsbidrag 2021


Exit

4 000 000

Flamman Socialt förebyggande Centrum

1 804 370

Agera Värmland

985 000

Summa:

6 789370


Vill du läsa mer om de verksamheter och projekt som beviljats bidrag? Klicka här.

Ansökan

Ansökan görs i CVE:s webbsystem som du når via knappen nedan.

Ansökan är nu stängd.

Sidan senast uppdaterad:


Utlysning av bidrag

Under 2022 kommer ingen utlysning av bidrag ske eftersom alla pengar är intecknade.

CVE:s bidrag ska spegla samhällets behov. Eftersom behoven förändras över tid tillkännager vi prioriterade områden i god tid inför varje utlysningstillfälle.

Om du vill hålla dig uppdaterad om CVE:s verksamhet och meddelas när bidragsansökan öppnas kan du prenumerera på CVE:s omvärldsbevakning.


Har du frågor?

Kontakta Helena Bunner
helena.bunner@cve.se
08-527 44 204