Civilsamhällesträff

8 juni 2023

CVE bjuder in till kunskapsutbyte och nätverkande. Träffen är den första i denna form, och tanken är att det vi ska diskutera olika aktuella teman som vi behöver er input i.

Temat vid denna träff är psykisk ohälsa, ett ämne som vi arbetat riktat med sedan september 2022. CVE kommer ge en kort presentation av den kunskapsinsamlande fasen kopplad till området, men vi vill också att ni förbereder genom att reflektera kring ett antal frågor.

Dessa handlar om, och om ja - hur, psykisk ohälsa är en aspekt som ni möter i ert arbete.

  • Vilka verktyg har ni?
  • Saknas det verktyg?
  • Vad är svårt, och vad är enklare?
  • Har ni märkt av befintliga strukturer som är till hjälp?
  • Vilka funktioner inom hälso-sjukvården är de vitala inom området?
  • Har ni något case ni vill dela med er av och diskutera med gruppen? Ta gärna med det i så fall. Undersök vilka funktioner inom exempelvis socialtjänst/polis/sjukvård som är involverade i caset.

Preliminär dagordning

12.00 Välkomna och intro, vi äter lunch tillsammans

13.00 CVE berättar om projektet psykisk ohälsa

13:30 Laget runt och diskussion kring vad ni möter i ert arbete

14:30 Fika och fortsatt samtal

15.00 Vi sammanfattar och avslutar

CVE bjuder på lunch. Mötet är i våra lokaler på Tegnérgatan 23, den 8 juni.

Intresserad av arbetet mot våldsbejakande extremism?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.