Knowledge

En kvinna studerar med hjälp av en dator och böcker. I bakgrunden hålls en presentation.

CVE samlar in, sammanställer och kvalitetssäkrar kunskap och beprövade erfarenheter om våldsbejakande extremism. Utifrån detta ska stöd utformas för att möta lokala behov, exempelvis i en kommun.

Frågor och svar om CVE:s kunskapsarbete

  • På vilket sätt ska CVE vara ett kunskapsnav?
    CVE omvärldsbevakar genom att bland annat samla och sprida den senaste forskningen samt annat relevant kunskapsmaterial inom fältet, både nationellt och internationellt. CVE för dialog med forskare, beslutsfattare och praktiker som arbetar med VBE-frågan. I första hand ska kunskapen spridas till yrkesverksamma.
  • Hur behovsanpassar ni kunskapsmaterialet?
    CVE undersöker vilka behov av utbildning som finns hos dem som möter våldsbejakande extremism i sitt arbete. Utifrån detta utarbetas kunskaps- och utbildningsmaterial i digital och tryckt form. Kortare och längre utbildningar kommer att genomföras på olika platser i Sverige. Även webbaserade utbildningar planeras.

Sidan senast uppdaterad: