Menu

Föreläsningsfilmer

Här kan du ta del av inspelade föreläsningar från konferenser som är anordnade av CVE.

Informationsdelning – lagstiftarens och utredningens intentioner till lagförslaget

Malin Svanberg, SKR, redogör för lagstiftarens och utredningens intentioner till lagförslaget om informationsdelning mellan myndigheter.

Ny lagstiftning om informationsdelning mellan myndigheter

Johan Beije från Socialstyrelsen redogör för den nya lagstiftningen och skillnaden mot tidigare möjligheter att dela information mellan polis och socialtjänst.

Vad innebär polisens nya möjlighet att dela information?

Medverkande: Elin Gustafsson, Polismyndigheten.

Vilket stöd kan socialtjänstens personal få kring våldsbejakande extremism och informationsdelning?

Medverkande: Linus Dahlström (CVE), Malin Svanberg (SKR) och Olga Gislén (Socialstyrelsen).

CVE om året som gått och en spaning mot framtiden

Samtal med Jonas Trolle, chef för CVE. Inspelat i samband med CVE:s webbsända konferens Samling mot våldsbejakande extremism 2020.

Nationell och internationell lägesbild

Presentation av Ahn-Za Hagström, Säkerhetspolisen. Inspelat i samband med CVE:s webbsända konferens Samling mot våldsbejakande extremism 2020.

CVE:s kommunnära arbete mot våldsbejakande extremism

CVE:s stöd till yrkesverksamma i kommunerna. Inspelat i samband med CVE:s webbsända konferens Samling mot våldsbejakande extremism 2020.

Ett bedömningssstöd för socialtjänsten och andra som arbetar med personer i riskzon

Presentation av Emma Holmgren, CVE. Inspelat i samband med CVE:s webbsända konferens Samling mot våldsbejakande extremism 2020.

Vad är det som får människor att söka sig till extrema miljöer trots att de inser att många kommer att hata dem för det?

Presentation av Christer Mattsson och Thomas Johansson, Segerstedtinstitutet. Inspelat i samband med CVE:s webbsända konferens Samling mot våldsbejakande extremism 2020.

Nätradikalisering

Samtal om internetkulturer, nätradikalisering och vad som är avgörande när man lämnar dessa miljöer. Medverkande: Maria von Bredow, CVE, Anton Holmlund, student och Emelie Rosén, Sveriges radio. Inspelat i samband med CVE:s webbsända konferens Samling mot våldsbejakande extremism 2020.

Radikaliseringsprocesser då och nu

Terrorforskaren Hans Brun presenterar en genomgång av radikaliseringsprocesser med utgångspunkt i konflikterna på Nordirland och hur dessa processer har förändrats över tid. Inspelat i samband med CVE:s webbsända konferens Samling mot våldsbejakande extremism 2020.

Ensamagerande gärningspersoner – vad utmärker dem, hur tänker de och varför agerar de som de gör?

Mattias Gardell, professor och vetenskaplig ledare vid CEMFOR, Uppsala universitet. Inspelat i samband med CVE:s webbsända konferens om Ensamagerande gärningspersoner 2020.

Incels – Hur uppstod incelkulturen, hur tar den sig uttryck i Sverige och varför väljer vissa att identifiera sig som incel?

Lisa Kaati, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. Inspelat i samband med CVE:s webbsända konferens om Ensamagerande gärningspersoner 2020.

Mina möten med incels – Hur tänker de och varför agerar de som de gör?

Samtal mellan moderator Willy Silberstein och Stefan Krakowski, författare, skribent och överläkare i psykiatri. Inspelat i samband med CVE:s webbsända konferens om Ensamagerande gärningspersoner 2020.

Säkerhetspolisens lägesbild av ensamagerande gärningspersoner och incels?

Ahn-Za Hagström, chefsanalytiker Säkerhetspolisen. Inspelat i samband med CVE:s webbsända konferens om Ensamagerande gärningspersoner 2020.

Coronapandemins konsekvenser för hotet från våldsbejakande extremism

Adam Andersson Gullsby, handläggare CVE. Inspelat i samband med CVE:s webbsända konferens om Ensamagerande gärningspersoner 2020.

Teologiska argument mot våldsbejakande islamistisk extremism

Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet, föreläser om teologiska argument mot våldsbejakande islamistisk extremism. Inspelat i samband med Samling mot våldsbejakande extremism 2019.

Högerextremism i förändring

Jonathan Lehman, researcher, Stiftelsen Expo, föreläser om Högerextremism i förändring. Inspelat i samband med Samling mot våldsbejakande extremism 2019.

Den autonoma miljön idag

Anna-Lena Lodenius, journalist och författare, föreläser om "Den autonoma miljön idag". Inspelat i samband med Samling mot våldsbejakande extremism 2019.

Nationell och internationell lägesbild

Ahn-Za Hagström, chefsanalytiker, Säkerhetspolisen presenterar en nationell och internationell lägesbild. Inspelat i samband med Samling mot våldsbejakande extremism 2019.

Att lämna våldsbejakande extremistiska miljöer

John McCoy, professor och chef för Organization for the Prevention of Violence (OPV) i Kanada, beskriver Kanadas arbete mot våldsbejakande extremism. Inspelat i samband med Samling mot våldsbejakande extremism 2019.

Vad säger folkrätten om Islamiska staten (IS), IS-stridande och deras familjer?

Presentation av Ove Bring, Professor emeritus i folkrätt, Stockholms universitet och Försvarshögskolan. .

The Study of Terrorism

Keynote-presentation of "The Study of Terrorism" by Professor Bruce Hoffman, Georgetown University’s Edmund A. Walsh School of Foreign Service, during the conference Academia and practitioners: challenges and synergies in strategic research on violent extremism 2019.

Current research on violent extremism and future needs

Panel discussion during the research conference Academia and practitioners: challenges and synergies in strategic research on violent extremism 2019.

Salafism i Sverige

Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet, berättar om salafismens förgreningar. Inspelat i samband med Samling mot våldsbejakande extremism 2018.

Nationell och internationell lägesbild

Säkerhetspolisens chefsanalytiker Ahn-Za Hagström berättar om den aktuella lägesbilden gällande våldsbejakande extremism i Sverige, liksom utomlands.

Patrik Hermansson om året i alt-right-rörelsen

Under ett år lyckades Patrik Hermansson, researcher på HOPE not Hate, komma nära kärnan av en av Englands högerextrema tankesmedjor. Genom dem till ledningsskiktet av brittiska och amerikanska nazister. Inspelat i samband med Samling mot våldsbejakande extremism 2018.

Extremistiska miljöers lockelser

Vilka är de psykologiska krafter som kan påverka vissa människor att dras till våldsbejakande miljöer? Nazar Akrami, docent i socialpsykologi vid Uppsala Universitet, berättar. Inspelat i samband med Samling mot våldsbejakande extremism 2018.

Sidan senast uppdaterad: 2021-02-11