Remissvar

CVE svarar på remissvar från regeringen. Vi listar remissvar från det senaste året. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.


2022

Straff för deltagande i terroristorganisation (DS 2022:6) Pdf, 141.4 kB.
2022-06-30
Diarienummer: 0153/22
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet (SOU 2022:18) Pdf, 138.4 kB.
2022-06-30
Diarienummer: 0150/22
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

2021

Delbetänkandet EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet – frågan om behörig myndighet (SOU 2021:76) Pdf, 140.7 kB.
2021-11-30
Diarienummer: 0223/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2021:42)
2021-09-15
Diarienummer: 0223/21
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Ett förbud mot rasistiska organisationer (SOU 2021:27)
2021-09-03
Diarienummer: 0177/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Föreningsfrihet och terroristorganisationer (SOU 2021:15)
2021-06-16
Diarienummer: 0104/21
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

 

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
2021-01-20
Diarienummer: 0363/20
Departement/myndighet: Socialdepartementet

Sidan senast uppdaterad: