Stöd och kunskapsmaterial

Samtal vid bord, tre vuxna och två barn.

Stöd i arbetet med barn

Hur kan du bemöta barn som flytt till Sverige och varit med om svåra upplevelser? I dessa korta informationsfilmer från Rädda Barnen berättar psykologerna Pernilla och Jannes om vad trauma är och om barns behov av trygghet och goda relationer. I filmerna tas följande ämnen upp:

  • Så påverkas barn som utsatts för påfrestningar
  • Barns behov av trygghet
  • Barns behov av goda relationer
  • Att hantera svåra känslor

Rädda Barnen har tagit fram checklistor som stöd i mötet med barn som varit med om svåra upplevelser.

Hos Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling arbetar psykologer, socionomer och psykoterapeuter med gedigen kunskap om barn. Det är en mötesplats för barn och ungdomar som har varit med om svåra händelser och som inte fått sina behov av stöd och behandling tillgodosedda.

Unga vuxna och vuxna

Läs mer om återvändare och avhoppare

Sidan senast uppdaterad: