Coronapandemins konsekvenser för hotet från våldsbejakande extremism

Inspelat den 3 juni 2020 i samband med CVE:s webbsända konferens Ensamagerande gärningspersoner – vilka är de och vad gör vi för att motverka dessa krafter?

Adam Andersson Gullsby, forskningsassistent på Center mot våldsbejakande extremism.

f