Ensamagerande gärningspersoner – vad utmärker dem, hur tänker de och varför
agerar de som de gör?

Inspelat den 3 juni 2020 i samband med CVE:s webbsända konferens Ensamagerande gärningspersoner – vilka är de och vad gör vi för att motverka dessa krafter?

Mattias Gardell, professor och vetenskaplig ledare vid CEMFOR, Uppsala universitet

f