Informationsdelning – lagstiftarens och utredningens intentioner till lagförslaget

Detta är en inspelad föreläsning från CVE:s konferens "Svårigheter att hoppa av våldsbejakande extrema miljöer" som sändes 25 november 2021.

Malin Svanberg, SKR, redogör för lagstiftarens och utredningens intentioner till lagförslaget om informationsdelning mellan myndigheter.

f