Maskulinitet och våldsbejakande extremism - hur ska vi se på sambandet?

Jonas Trolle, chef för CVE och Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten resonerar om hur sambanden mellan manlighet och våldsbejakande extremism kan användas i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Utgångspunkten för deras samtal är kunskapsöversikten Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism.

Maskulinitet och våldsbejakande extremism - hur ska vi se på sambandet?

CVE-podd 19

Maskulinitet och våldsbejakande extremism - hur ska vi se på sambandet?

Medverkande: Jonas Trolle, chef CVE och Mikael Thörn, enhetchef på Jämställdhetsmyndigheten.
Samtalsledare: Jens Liljestrand, författare och journalist.

Du kan även lyssna på CVE-poddens avsnitt på PodBean Länk till annan webbplats. och andra ställen där poddar finns.

podd