Svårigheten att lämna eller hoppa av extremistiska miljöer

Detta är en inspelad version av konferensen "Svårigheter att hoppa av våldsbejakande extrema miljöer" i sin helhet, som CVE sändes 25 november 2021.

Inledning
Jonas Trolle, moderator

Samtal om forskningsläget kring begrepp, faktorer, händelser och processer som får individer att vilja lämna VBE-miljöer
Adam Andersson-Gullsby, CVE

Psykologiska förklaringsmodeller om radikalisering och lockelsen in och svårigheten att lämna en extremistisk rörelse
Håkan Järvå, psykolog

Samtal om att lämna den nazistiska rörelsen
Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet

Samtal om att bemöta unga som har radikaliserats in i den våldsbejakande islamistisk miljön
Rafi Farouq, Flamman i Malmö

Panelsamtal
Med Pelle Candal, Fryshuset, Rafi Farouq, Håkan Järvå och Adam Andersson-Gullsby

f