Menu
Foto på Erik Wennerström och Anna Lekander.

Erik Wennerström, Brås generaldirektör, och Anna Lekvall, vikarierande chef på Center mot våldsbejakande extremism (CVE).

2018-03-28

Permanent center klart för start

Den 1 januari inrättades Center mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet. Idag slutredovisas förberedelserna till regeringen. Därmed startar centrets förebyggande arbete för att samla och dela kunskap, nationellt som lokalt – och den 3 april öppnar en stödfunktion för yrkesverksamma i frågan.

Idag slutredovisar Brottsförebyggande rådet (Brå) hur man förberett starten av det nya centret sedan 1 januari. Uppdraget från regeringen är att samhället ska stärkas med mer långsiktiga och förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism.

– Centret ska bli ett långsiktigt kunskapsnav i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, säger Erik Wennerström, generaldirektör vid Brå.

Kunskap som når ut lokalt

Som kunskapsmyndighet utvecklar Brå redan idag det brottsförebyggande arbetet mot kriminalitet, särskilt på lokal nivå. Det handlar om att ta fram och sprida kunskap om metoder som kan användas praktiskt av de som jobbar lokalt med förebyggande åtgärder.

 

– Det är erfarenheter som centret har nytta av nu när det bygger upp sin verksamhet mot våldsbejakande extremism. Jag ser att Brå blir en trygg plattform för det arbetet, säger Erik Wennerström.

Ingen kommun är den andra lik

Runt 80 procent av kommunerna införlivar idag arbetet mot våldsbejakande extremism i kommunens övriga brottsförebyggande arbete, men kunskapen och förutsättningarna för att jobba mot våldsbejakande extremism ser mycket olika ut i kommunerna. Det framgår av den tidigare nationella samordnarens slutbetänkande¹.

– Exakt hur långt varje kommun har kommit i det arbetet, och hur deras specifika behov ser ut idag, det är något som centrets experter håller på att ta reda på, säger Anna Lekvall, vikarierande chef för centret.

Sedan februari har centret gjort en första översikt av nuläget hos ett hundratal kommuner. Det har varit både stora och små kommuner och en del har ett stort behov av vägledning, andra har ett mindre behov. Centret har också besökt kommunerna Borlänge, Ludvika, Göteborg och Stockholm, och besöker Örebro kommun under april månad.

Stödfunktion för yrkesverksamma öppnar 3 april

Den 3 april öppnar centret en stödfunktion för yrkesverksamma personer. Stödfunktionen, en pilottest, är främst till för kommuner och myndigheter på lokal nivå som behöver kunskapsstöd i att förebygga våldsbejakande extremism.

Centrets stödfunktion tar inte över andra myndigheters eller kommuners ansvar. Den erbjuder exempelvis inte anhörigstöd eller stöd till individer. De frågorna kommer att hänvisas till andra myndigheter eller aktörer som har ansvar och mandat för att hantera den frågan.

– Flera olika samhällsaktörer har i uppdrag att förebygga våldsbejakande extremism, och vi ska stötta dem, samordna med kunskap som bas. Det här är ett gemensamt samhällsansvar, säger Anna Lekvall.

Slutredovisning av uppdraget att förbereda för ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism

¹) Att inrätta ett center mot våldsbejakande extremism är ett regeringsbeslut och utgår från de förslag på åtgärder som lagts fram i slutbetänkandet från den tidigare nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism (SOU 2017:110). Se bland annat s. 48 om kommunernas arbete.

Sidan senast uppdaterad: