Menu

FOI-rapport om Muslimska brödraskapet


Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har publicerat en kunskapsöversikt om Muslimska brödraskapet. Rapporten ökar kunskapen om en organisation som är svår att studera och som det finns begränsat med forskning om.

Rapporten behandlar Muslimska brödraskapets utveckling i olika länder som exempelvis Egypten, Saudiarabien, Qatar, Jordanien, Syrien, Algeriet, Tunisien samt den utveckling som skett i Europa och Sverige. Den tar även upp inflytelserika ideologer och tänkare som åberopas av sympatisörer till brödraskapet i Europa.

Sidan senast uppdaterad: