Menu

Rapport från Institutet för framtidsstudier (IFF) om Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet


Institutet för framtidsstudier har publicerat en rapport om våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige.

Rapporten presenterar en kvantitativ översikt över våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige och beskriver miljöerna dels utifrån individegenskaper som ålder, kön, födelseland, utbildningsnivå och psykisk ohälsa, dels utifrån brottslighet och samarbeten. Vidare diskuteras faktorer, händelser och processer som har betydelse för individers vägar in i och ut ur våldsbejakande miljöer.

Länk till rapporten: Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige

Sidan senast uppdaterad: