Menu

Rapport från FOI om IS digitala propaganda

2018-11-19

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har publicerat en rapport om hur Islamiska Staten (IS) använder sig av digital propaganda för att nå anhängare i väst.

IS har förlorat nästan hela sitt fysiska territorium. Men på internet är de dock fortsatt framgångsrika på att sprida målgruppsanpassad och effektfull propaganda.

Länk till rapporten: Digital Jihad. Propaganda from the Islamic State

Sidan senast uppdaterad: