Menu

Ny rapport från FOI om ensamagerande våldsverkares kommunikation

2019-02-13

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, släpper en rapport som handlar om ensamagerande våldsverkares kommunikation i digitala miljöer.

Rapporten ingår i det uppdrag som regeringen har tilldelat Totalförsvarets forskningsinstitut där kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda ska utföras (Ku2016/01373/D samt Ju2018/01298/KRIM).

Sidan senast uppdaterad: