Menu

Uppstartsmöte för socialtjänstnätverk

2019-03-08

Onsdagen den 6 mars 2019 genomfördes det första mötet med ett socialtjänstnätverket för personal som i sitt arbete möter våldsbejakande extremism.

Under mötet lyftes erfarenheter, utmaningar och goda exempel i syfte att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Nätverket möts fyra gånger under 2019. Därefter utvärderas arbetet för en eventuell fortsättning.

Sidan senast uppdaterad: