Helårsbedömning 2019 från NTC

2019-04-02

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) ger varje år ut en sammanfattning av bedömningen av Sveriges sammantagna terrorhotnivå.


Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) är en permanent
arbetsgrupp med personal från Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt (FRA) och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Uppgiften är att göra strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen på kort och lång sikt.
För att komma till texten, klicka här.

Sidan senast uppdaterad: