Menu

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen fördjupar sitt samarbete för att reducera våldsbejakande extremism

2019-04-25

Polismyndigheten fördjupar sitt samarbete med Säkerhetspolisen för att vidta enhetliga och effektiva åtgärder som ska reducera de våldsbejakande extremistmiljöerna i Sverige.


I det brottsbekämpande arbetet fördjupas nu samarbetet ytterligare. Huvudsakligt fokus för detta fördjupade samarbete är planering, genomförande och uppföljning av olika anpassade åtgärder mot individer, grupper eller kluster som är drivande inom extremistmiljöerna avseende rekrytering, finansiering eller brott.

För att komma till texten på Polismyndighetens hemsida, klicka här.

Sidan senast uppdaterad: