Menu

Länsstyrelsen i Blekinge utvecklar lägesbildsarbetet

2019-05-16

I drygt ett halvår har länsstyrelsen i Blekinge kartlagt våldsbejakande extremism, såväl politisk som religiös.


Länsstyrelsen i Blekinge har det senaste halvåret arbetat med länets kommuner för att, via lokalt lägesbildsarbete, kartlägga våldsbejakande extremism (VBE). Arbetet har skett i samverkan med Center mot våldsbejakande extremism (CVE) och Länsstyrelsen i Dalarna.

Målsättningen är att lägesbildsarbetet ska bli en naturlig del av det brottsförebyggande arbetet. I slutet av året ska de deltagande kommunerna ha tagit fram en första kommunal VBE-lägesbild. Men redan nu har det pågående arbetet synliggjort förekomsten av våldsbejakande extremism i länet.

Center mot våldsbejakande extremism ser fram emot ett fortsatt arbete kring lägesbilder med andra länsstyrelser och kommuner i landet.

Lär artikel här: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=7218652


Sidan senast uppdaterad: