Lokala samordnare i kommunerna

2019-06-11

I dag har de flesta kommunerna i Sverige en lokal samordnare i frågor som rör våldsbejakande extremism. CVE har därför tagit fram en beskrivning över vilka arbetsuppgifter och ansvar en lokal samordnare kan ha.

De lokala samordnarna kan ha olika yrkesroller i sin kommun. Deras roll som lokal samordnare mot våldsbejakande extremism kan dock utföras utifrån samma utgångspunkter.

I länken nedan hittar du de utgångspunkter för samordnarens arbete som CVE har tagit fram. Vår förhoppning är att detta ska vara ett stöd i arbetet för landets lokala samordnare.

Lokala samordnare mot våldsbejakande extremism

Om du önskar mer stöd i din roll som samordnare, eller har frågor, är du välkommen att höra av dig till CVE.


Sidan senast uppdaterad: 2019-06-24