Menu

Lokala samordnare i kommunerna

2019-06-11

I dag har de flesta kommunerna i Sverige en lokal samordnare i frågor som rör våldsbejakande extremism. CVE har därför tagit fram en beskrivning över vilka arbetsuppgifter och ansvar en lokal samordnare kan ha.

De lokala samordnarna kan ha olika yrkesroller i sin kommun. Deras roll som lokal samordnare mot våldsbejakande extremism kan dock utföras utifrån samma utgångspunkter.

Under rubriken Lokala samordnare mot våldsbejakande extremism hittar du de utgångspunkter för samordnarens arbete som CVE har tagit fram. Vår förhoppning är att detta ska vara ett stöd i arbetet för landets lokala samordnare.

Om du önskar mer stöd i din roll som samordnare, eller har frågor, är du välkommen att höra av dig till CVE.

Sidan senast uppdaterad: