Menu

CVE i Almedalen

2019-06-14

CVE arrangerar i år två seminarier i Almedalen på temat våldsbejakande extremism. Datum för seminarierna är onsdag den 3 juli.

Vem gör vad rörande våldsbejakande extremism?

Ansvaret för frågor som rör våldsbejakande extremism har inte en enda huvudman. Men vem och vilka är det som har ansvaret? Och hur ska de samverka? Hur ser kopplingsschemat ut i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism?

Sverige står inför utmaningar kopplad till våldsbejakande extremism. Många lyfter samverkan som en lösning, men för att samverka krävs en gemensam utgångspunkt där ansvarsfrågan är klarlagd. Vi kan se tillbaka på en hektisk vår där kommuner fick klä skott för ett ansvar som de inte alltid har. För att vara beredd på plötsliga händelser och kriser krävs att vi gör en lägesbild över våra nationella och lokala aktörers roller och ansvar. Då kan samverkan nå det gemensamma målet.

Medverkande:
Jonas Trolle, Chef på Center mot våldsbejakande extremism, CVE
Willy Silberstein, moderator

Plats: E-huset, Uppsala universitet, Campus Gotland, E35
Tid: 3 juli 2019 12.15 – 13.00

 

 När tonläget höjs riskerar det extrema att normaliseras.

Från betydelsen av att i nyhetsrapporteringarna inte nämna Nya Zeeland-terroristen vid namn, till att ställa ”så kallade svenskar” mot ”svenskar”. Hur reproduceras bilder av terrorister – och vad blir effekten?

I takt med att samhällsdebatten hårdnar ökar risken för att det extrema normaliseras. Vilka socialpsykologiska grundmekanismer har betydelse när vi sätter ord på våldsbejakande extremism? En diskussion om ordets roll, det egna ansvaret i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och hur polarisering kan späs på genom stereotypers förmåga att delas i språket.

Medverkande:
Jenny Yourstone, doktor och forskningsledare, CVE
Marie Gustavson Sendén, docent och språkforskare, Södertörns högskola
Jonas Trolle, chef, CVE
Magnus Ranstorp, docent och terrorismforskare, CATS, Försvarshögskolan
Ahn-Za Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen
Jan Scherman, journalist och debattör
Willy Silberstein, moderator

Plats: E-huset, Uppsala universitet, Campus Gotland, E35
Tid: 3 juli 2019 13.10 – 13.50


Sidan senast uppdaterad: