Föreläsning om salafism

2019-06-14

Se föreläsning som spelades in på ett seminarium den 27 november 2018 om salafism, med Mohammed Fazlhashemi som är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. 

Salafism är en fundamentalistisk idériktning inom sunniislam som har tre framträdande riktningar, varav en kan betecknas som en våldsbejakande vilken brukar benämnas ”salafism-jihadism”.

Inom denna riktning har ett flertal våldsbejakande islamistiska grupperingar och organisationer, såsom terrororganisationerna Islamiska staten och al-Qaida, hämtat sitt ideologiska fundament.

Den teologiska grunden för salafismen kan härledas till en form av ur-islam, som formades under profeten Muhammeds levnadstid på 600-talet, och de tre efterföljande generationerna efter hans död år 632.

För en grundlig genomgång av salafism rekommenderar vi denna föreläsning med Mohammed Fazlhashemi från CVE:s seminarium Samling mot våldsbejakande extremism från den 27 november 2018.

Mohammed Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.

Se föreläsningen på YouTube.

Sidan senast uppdaterad: