Menu

CVE och Rädda Barnen bjuder in till grundutbildning i traumamedveten omsorg (TMO)

2019-10-02

Anmäl dig här till en utbildning i traumamedveten omsorg (TMO). Under november och december kommer det hållas två utbildningstillfällen, ett i Stockholm och ett i Göteborg.

Grundutbildning i TMO riktar sig till dig som arbetar som skolledare, verksamhetschef eller gruppledare inom förskola eller skola i en kommun som tagit emot eller eventuellt kommer att ta emot barn som vistats i områden som tidigare kontrollerades av Islamiska staten (IS).

Anmälan till Stockholm 13-14 november 2019.
Anmälan till Göteborg 11-12 december 2019.

Dag 1, 10.00-16.00
Dag 2, 09.00-15.30

Antalet platser är begränsat till 35 per utbildningstillfälle. Vi erbjuder cirka två platser per kommun. CVE reserverar sig för att bestämma fördelningen av platser vid behov.

Utbildningen är kostnadsfri och det ingår fika och lunch. Resor och eventuellt boende betalar deltagarna själva.

Mer om TMO:

Traumamedveten omsorg är ett förhållningssätt för vuxna som hjälper barn att återhämta sig efter svåra påfrestningar. Traumamedveten omsorg är inte en terapimodell utan snarare en guide till att förstå och bemöta dessa barn och ungas behov.

TMO-utbildningen innehåller:

  • Föreläsning och diskussion om traumaförståelse och kunskap om hur hjärnan påverkas av att som barn och ungdom utsättas för potentiellt traumatiserande händelser
  • Föreläsning om de beteendemässiga och emotionella svårigheter som barn och ungdomar kan utveckla efter att ha varit utsatta för potentiellt traumatiserande händelser.
  • Kunskap om hur vuxna, genom förhållningssättet traumamedveten omsorg, kan öka sin förståelse för att på bästa sätt bemöta barn och ungdomar som varit med om potentiellt traumatiserande händelser
  • Praktiska färdigheter utifrån de tre grundläggande behoven; upplevd trygghet, tillitsfulla relationer och strategier som gör det enklare att hantera tankar, känslor och beteenden.

Läs mer om Traumamedveten omsorg.

Sidan senast uppdaterad:

Mer information

Kontakt: Joakim von Scheele, utbildningsansvarig vid CVE
Tfn: 08-527 442 14

Mejl: joakim.scheele@cve.se.