Menu

Utbildning om trauma hos barn

2019-12-20

Center mot våldsbejakande extremism och Rädda Barnen har i Göteborg genomfört den andra utbildningen i Traumamedveten omsorg (TMO) för yrkesverksamma som i sitt yrke möter barn.

Christoffer Andersson från Rädda barnen föreläser.

Foto: CVE

TMO är en av de stödinsatser som Center mot våldsbejakande extremism tagit initiativ till i samband med att ett antal svenska barn befinner eller befunnit sig i tidigare IS-kontrollerade områden och kan komma att återvända till Sverige. Det första utbildningstillfället hölls i Stockholm i mitten av november. Utbildningen har letts Christoffer Andersson och Maud Jonsson från Rädda Barnen.

Under utbildningens två dagar deltog ett ett 30-tal yrkesverksamma. Metoden utgår från tre grundpelare: trygghet, relation och coping. De utvecklades av Dr. Howard Bath, verksam i Australien och USA, som har lång erfarenhet av bland annat klinisk psykologi och traumahantering med fokus barn och unga. Metoden riktar sig till föräldrar, kuratorer, lärare, idrottsledare, vårdpersonal, socialarbetare och andra som kan bidra till barn och ungas läkningsprocess.

Att möta barn som upplevt upprepade trauman, såsom krig och förlust, kan vara överväldigande. Barnet eller ungdomen behöver få hjälp att hantera den inre turbulensen och få verktyg för att kunna bygga relationer på nytt, när förtroendet för vuxenvärlden rämnat. Målet med TMO är att positivt förändra vuxnas förståelse och svar på ungas och barns behov. Fokus är en miljö som främjar utveckling, trygghet och möjlighet att knyta an till föräldrar, boendepersonal och jämnåriga.

Sidan senast uppdaterad: