Menu

Lägesuppdatering från CVE

2019-03-20

Coronaviruset uppmärksammas av både IS och i högerextrema nätverk. Konspirationsteorier sprids nu, bland annat med koppling till antisemitism. Följ Krisinformation.se för aktuell och bekräftad information om covid-19.

Illustration världskarta med linjer som sammanbinder prickar.

Att tänka källkritiskt

I tider av kris är källkritik extra viktigt. ​​​Krisinformation.se ger flera råd om hur man bör tänka angående sociala medier vid en kris samt om källkritik. Följande tips föreslås innan man delar vidare information:

• Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?

• Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.

• Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?

• Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?

• Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en pålitlig källa som tidigare har levererat bekräftad information?

• Kan du hitta informationen i andra källor? Information som bara kan hittas i en källa måste behandlas med stor försiktighet.

Även Folkhälsomyndighetens hemsida har publicerat information på olika språk om hur du kan skydda dig och andra från smitta.

 

Islamiska staten ger riktlinjer för att hantera coronaviruset

Terroristorganisationen Islamiska staten (IS) har publicerat (12/3) riktlinjer för hygien med anledning av coronaviruset. Riktlinjerna, som främst handlade om god hygien och sunt förnuft, publicerades i organisationen veckovisa nyhetsbrev al-Naba. Under varje enskild riktlinje fanns hänvisningar till religiösa urkunder och profeten Muhammeds hygienrådgivning.

Enligt BBC:s omvärldsbevakning innehåller riktlinjerna råd som att hålla för munnen vid gäspning eller nysning, tvätta händerna, undvika folksamlingar och regelbunden bön.

Ett flertal västerländska medier har rapporterat om att IS uppmanar sina anhängare att undvika att ta sig till Europa. Men enligt BBC finns det inget publicerat från IS som stödjer dessa påståenden utan organisationen hänvisar endast till att hålla sig borta från ”landet av epidemi”. IS och dess anhängare har tidigare använt sig av större världshändelser för att sprida sin propaganda och de har tidigare gett ut riktlinjer angående viruset utifrån de tidiga utbrotten i Kina och Iran.


Antisemitiska konspirationsteorier om coronaviruset får fäste i extrema grupper

Coronavirusets framfart har kommit att bli ett aktuellt ämne inte bara i traditionell media utan också högerextrema och islamistiska medier. Stiftelsen EXPO skriver att bland den amerikanska extremhögern handlar många av konspirationsteorierna om att Kina är inblandade i spridningen av viruset. En annan konspirationsteori bland den amerikanska extremhögern är att viruset skapats av ”globalister” för att förstöra västvärlden.

Den amerikanska organisationen ADL har sett att aktiviteten på forum som 4chan, gab och kanaler på den krypterande meddelandeapplikationen Telegram sprider konspirationsteorier om att spridningen av corona är en judisk konspiration för att ge judar ytterligare kontroll . Tidningen Haaretz rapporterar om att antisemitiska föreställningar i turkisk media kring coronaviruset. Där anklagas judar för att ligga bakom spridningen av viruset.

EXPO har tittat närmare på det rysslandbaserade sociala medienätverket VK samt på twitter. Där har de noterat att svenska högerextremister spider antisemitiska konspirationsteorier om viruset.

Historiskt har judar anklagats för att vara ansvariga för pandemier. Under pesten spreds konspirationsteorier om att judar var ansvariga för sjukdomen vilket resulterade i flykt och massmord.

Läs mer om antisemitiska konspirationsteorier.

Sidan senast uppdaterad: