Menu

Våldsbejakande åsikter – ett skäl för arbetsrättsliga åtgärder?

2020-03-30

CVE har publicerat en promemoria där det presenteras ett urval domar från Arbetsdomstolen. Dessa kan till viss del vara vägledande för arbetsgivare som funderar över hur kopplingar till våldsbejakande extremism kan ha betydelse arbetsrättsligt.

Möjligheten för en arbetsgivare att omplacera, säga upp eller avskeda en arbetstagare enbart på grund av att arbetstagaren har våldsbejakande extrema åsikter eller kopplingar till våldsamma extrema organisationer bedöms vara liten.
För sådana arbetsrättsliga åtgärder måste det i regel föreligga andra skäl, såsom arbetstagarens eventuella brott, samarbetssvårigheter eller misskötsel av arbetsuppgifter.

Här kan du läsa översikten där det presenteras ett urval domar från Arbetsdomstolen som till viss del kan vara vägledande för arbetsgivare som funderar över hur kopplingar till våldsbejakande extremism kan ha betydelse arbetsrättsligt.

Sidan senast uppdaterad: